Geneza ludu kurpiowskiego

Ciekawy przyczynek do genezy ludności kurpiowskiej. Tu zamieszczam fragment większej całości dostępnej pod adresem podanym na końcu tekstu.

*****

Kurpiowscy potomkowie Prusów
Tomasz Mrozek

[…]
Teren Kurpiowszczyzny był i ciągle jest, choć już w mniejszym stopniu, wyjątkowy w skali kraju. Na rozległych terytoriach od Chorzeli przez Myszyniec, do Nowogrodu i na południe do bram Ostrołęki, rozciągał się kompleks leśny, który do połowy XVI wieku pozostawał niemal pusty. Kolonizacja następowała najpierw powoli, składając się w dużej mierze z uciekinierów z dworów szlacheckich, renegatów, ale także Prusów i Tatarów.
[…]
Prusowie, zwani ostatnimi poganami Europy mieli przed sobą trzy możliwości: walczyć z najeźdźcami swoich ziem, Krzyżakami, i zginąć, co wybrała znaczna część; przyjąć chrzest z rąk krzyżackich i powoli wtapiać się w kulturę „nowych Prus”, dzisiejszych Niemiec – za tym optowali w dużej mierze przodkowie dzisiejszych Kaszubów; bądź zbiec do Puszczy i czekać na lepsze czasy. Ta ostatnia grupa stanowiła liczne grono pośród zasiedlających Kurpiowszczyznę osadników. Byli też tacy, którzy uciekli za granicę, na Mazowsze, w okolice Ciechanowa, Różana, Gąsewa i tam z racji swego wysokiego postawienia wśród rodów pruskich, otrzymywali zbiorczy herb Prus, a przy dwóch kolejnych falach migracji, herby Prus II i Prus III (niezbyt oryginalnie nazwane). Pochodzą z Prus np. Napiórkowscy, potomkowie Napirki, później „spolonizowani”.
[…]
W miarę, jak Puszcza była kolonizowana przez mieszkańców Mazowsza, przybywało ludności rdzennie polskiej, która mieszała się z autochtonami i przybyłymi wcześniej Prusami. Tym zaś nie pozostała nawet nazwa, bo najeźdźcy przyjęli nawet dla swego państwa nazwę Prusy. Wtedy w Puszczy zaczęto dla rozpoznania mówić o pierwszych Prusach, jako o Mazurach. Szacuje się, że obecnie żyje na terenie północnej części powiatu ostrołęckiego około 30% mieszkańców pochodzenia w prostej linii pruskiego. Część z nich zachowała nazwisko, niespotykane w całym kraju, którego pochodzenia nie da się wywieść od żadnego polskiego słowa.
[…]

Cały tekst na stronie

http://prusowie.pl/dane/Kurpiowscy_potomkowie_Prusow.pdf